Suzuki metoodika õpetuse autentsus ja kvaliteet on rahvusvahelisete ja kohalike Suzuki ühingute töös väga oluliseks aspektiks. Selle tagamiseks on loodud rahvusvaheline koolitussüsteem.
Suzuki metoodika järgi võivad õpetada ainult rahvusvaheliselt tunnustatud suzukiõpetajad tasemeni, milles nad on sooritanud eksami ja omavad sellekohast tunnistust.

  • tase 1 – Suzuki vihik 1
  • tase 2 – Suzuki vihik 1-3
  • tase 3 – Suzuki vihik 1-5
  • tase 4 – Suzuki vihik 1-7
  • tase 5 – Suzuki vihik 1-10
  • õpetajate õpetaja – rahvusvaheline suzukiõpetajate koolitus ja eksamineerimine

Suzuki meetodi õpetamise printsiipidest ja metoodikast saate lugeda siit:
https://www.europeansuzuki.org/esa/the-suzuki-method/

ESA Teacher Training and Examination Manual