KINGI LAPSELE ÕPETAJA

Raising funds to give more children a Suzuki Education.

„Andekasvatus kõigi laste õnne jaoks.“ (Dr Shinichi Suzuki)

„Kingi lapsele õpetaja“ on Euroopa Suzuki Assotsiatsiooni (ESA) korraldatud spetsiaalne toetuskampaania, mille eesmärk on anda rohkematele lastele Euroopas, Lähis-Idas ja Aafrikas võimalus omandada Suzuki metoodikal põhinev pillimänguoskus.

Sel aastal kogume raha Ukraina lastele.

Kampaania toimub novembris ja detsembris ning lõpeb 31. detsembril 2019.

Palun osalege!

ESA palub kõigil piirkonna Suzuki-õpetajatel korraldada novembris ja detsembris oma õpilastega rahakogumisüritusi.

Rahakogumisüritused võivad olla

Teretulnud on fotod ja videod. Palun saatke need Eesti Suzuki Ühingule aadressil jyrgen.kask@gmail.com. Laekunud materjalid saadetakse edasi Euroopa Suzuki Ühingule ja need kajastuvad ka Eesti Suzuki Ühingu kodulehel.

Raha palutakse kanda Eesti Suzuki Ühingu kontole EE672200221013576711, makse selgitus: Ukraina.

Eesti Suzuki Ühingu arvelt kantakse laekunud toetussumma üle Suzuki Teaching Trustile.

Palume maksed, fotod, videod jm toetusüritust kajastavad materjalid Eesti Suzuki Ühingule üle kanda hiljemalt 20. jaanuariks 2020.

Kogutud summa tehakse teatavaks ESA veebisaidil 2020. aasta veebruaris.

Raha annetatakse SUZUKI™ Teaching Trustile (STT). See on heategevusorganisatsioon, mis tegeleb Suzuki meetodil muusika- ja pillimänguõpetamisega lastele Euroopas, Lähis-Idas ja Aafrikas.

STT toetab rahaliselt Suzuki õpetajakoolituse projekte riikides, kus selleks vajadus on.

STT on aidanud anda Suzuki-õpetajaid lastele Eestis, Horvaatias, Tšehhis, Ungaris, Lätis, Leedus, Poolas, Venemaal, Türgis, Lõuna-Aafrika Vabariigis, Zimbabwes.

Ukraina viiulilugu loe siit: Violin in Ukraine by Anna Podhajska, ESA Violin Teacher Trainer, Poland.
ESA viiuliõpetaja-koolitaja Anna Podhajska Poolast.

Suzuki meetodi viiuliõpetaja Ukrainas: Nataliia Koptienkova, Kiievi 1. taseme viiuliõpetaja

Ukraina klaverilugu loe siit: Piano in Ukraine by By Marzena Jasińska-Siudzińska, ESA Piano Teacher Trainer, Poland, autor Marzena Jasińska-Siudzińska, ESA klaveriõpetaja-koolitaja Poolas.

Olesia Pupina, 1. taseme klaveriõpetaja Harkivist

Victoriia Sen, 1. taseme klaveriõpetaja Harkivist

Olha Bykanova, 1. taseme klaveriõpetaja Kiievist

Halyna Russova, 1. taseme klaveriõpetaja Kiievist

„Andekasvatus kõigi laste õnne nimel.“ (Dr Shinichi Suzuki)

Ürituse toimumisaeg 1. november 2019 – 31. detsember 2019 kella 17.00-ni

Üritusel osalevad Suzuki stuudiod kõikides ESA piirkondades

Raising funds to give more children a Suzuki Education.
Cartoon. Raising funds to give more children a Suzuki Education.